Uw Afspraak vanaf 28 april 2020

Mondzorg valt in het zorgdomein. De mondzorg levert een belangrijke bijdrage aan de ‘kwaliteit van leven’ van mensen (Pubmed ID 28581891, 21050499) en we moeten voorkomen dat die wordt aangetast. Het is daarom van belang op korte termijn alle tandarts-en mondhygiënepraktijken weer open te stellen voor reguliere mondzorg.

Er is een leidraad ontwikkeld voor de door de overheid aangegeven Covid-periode. Met deze leidraad pakken wij vanaf 22 april de reguliere zorg weer op.

Samen tegen Corona

COVID-19 en uw aankomende afspraak

Lees onderstaande goed door en neem contact op bij vragen!

Uw afspraak gaat door. Kom alleen, zonder onnodige begeleiding. De wachtkamer zal niet door een ander bezet zijn. Bij binnenkomst in de behandelkamer vragen wij uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij schudden geen handen.

Het kan zijn dat het iets langer duurt voordat u de behandelkamer binnen kan komen. Dit heeft te maken met de extra desinfectie en ventilatie.

In verband met het mogelijk optreden van aerosol vragen wij u om uw mond vooraf aan de behandeling te spoelen met 1% waterstofperoxide (H2O2)

Wanneer kan uw afspraak niet doorgaan?

Een behandeling kan geen doorgang vinden als u:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen hebt
 • chronische hartaandoeningen hebt
 • een ontregelde diabetes mellitus hebt
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie tegen auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waardoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3 hebt

Ook wanneer er sprake is van één van de onderstaande situaties vragen wij u om uw afspraak te verzetten:

 • U of uw huisgenoten/familieleden bewezen corona hebben.
 • U of uw huisgenoten/familieleden in thuisisolatie zijn geplaatst.
 • U korter dan 2 weken genezen bent van corona of in een risico gebied bent geweest.
 • U corona-symptomen heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en/of koorts (38 graden).
 • Uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande corona-klachten hebben.

Tenslotte vragen wij u om uw afspraak te verzetten wanneer u maximaal 48 uur véér uw geplande afspraak “ja” antwoordt op tenminste één van de onderstaande vragen:

 1. Hoest u, bent u neusverkouden of is uw temperatuur hoger of gelijk aan 38 graden Celsius?
 2. Bent u in een risicogebied geweest en/ of bent u gevraagd om in zalfisolatie te gaan?
 3. Hoest iemand in uw huishouden, is iemand neusverkouden of is de temperatuur hoger of gelijk aan 38 graden of zijn ze in een risicogebied geweest en/of is hun gevraagd in isolatie te gaan?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons via onze contactpagina benaderen.

COVID-19

× Stuur ons een Whatsapp bericht.